Zajęcia dla dzieci z ZA i dysfunkcjami

Programowanie dla dzieci z zespołem Aspergera i dysfunkcjami

Nikt z nas nie jest doskonały …

Cieszymy się mogąc zaprosić na zajęcia dzieci i młodzież z trudnościami.

Z myślą o nich, w każdej z grup ASY, na zajęciach będzie dodatkowo nauczyciel wspomagający.

Program zajęć jest taki sam jak w pozostałych grupach, ale realizowany jest z uwzględnieniem możliwości i indywidualnych  potrzeb naszych Asów.

Asy zapraszamy na zajęcia programowania z Minecraft.